PANNONICA 2021. TRWA ZRZUTKA RATUNKOWA. DOŁĄCZ!

NIE CZEKAJ AŻ ONI ODMROŻĄ FESTIWALE. ODMROŹ SIĘ SAM!

Obecnie (w maju 2021r) nie są znane żadne perspektywy (nie mówiąc o konkretnych wytycznych) dla organizatorów letnich festiwali. Dlatego, żeby mieć jakąkolwiek szansę na zorganizowanie festiwalu Pannonica, gdy stanie się to to możliwe, Organizatorzy nie czekając na oficjalne regulacje muszą JUŻ TERAZ podjąć wyprzedzające, a przy tym niestandardowe działania zapobiegawcze/ratunkowe. W ten sposób powstał „Tajny Plan”, którego ważnym elementem jest ta ZRZUTKA. Zakłada on, że przy odpowiednio dużej mobilizacji sympatyków i festiwalowej społeczności festiwal przetrwa, a Organizatorzy uniezależnią się od kapryśnych i nieprzewidywalnych ograniczeń to nakładanych, to zdejmowanych przez Decydentów. Jeżeli zbiórka się powiedzie to Organizatorzy uzyskają fundusze potrzebne do zorganizowania festiwalu w przetrwalnikowej (pandemicznej formie) dla mniejszej niż zwykle liczby publiczności, na co świadomie się godzą.

Licząc się z możliwymi ograniczeniami, (które w dalszym ciągu nie są znane, i nie wiadomo kiedy zostaną sprecyzowane) Organizatorzy planują zorganizowanie w dniach 2-4 września 2021 w formie happeningu wydarzenia „sportowo-rekreacyjnego” o nazwie Okręgowe Zawody w Slow Joggingu (z elementami kulturalnymi charakterystycznymi dla festiwalu Pannonica) dla mniej jak 1000 osób, co nie będzie wymagało zgody (ważna rzecz!) na organizację imprezy masowej.

Powodzenie zbiórki doprowadzi do względnie komfortowej sytuacji; Festiwal Pannonica przetrwa najtrudniejszy dla siebie czas, impreza nie zostanie odwołana po raz drugi z rzędu, a w optymistycznym scenariuszu odmrożenia kultury i zwiększenia limitów udziału publiczności w plenerowych wydarzeniach kulturalnych (nawet jeśli nastąpi to w czerwcu czy lipcu czyli zdecydowanie za późno 🙁 ) Organizatorzy będą już odpowiednio zaawansowani organizacyjnie (i finansowo), żeby jeszcze w tym roku móc z sukcesem zorganizować Festiwal Pannonica dla ok. 2000-2500 osób.

Dokonując wpłat na rzecz organizacji Okręgowych Zawodów w Slow Joggingu (Pakiet Slow Joggera od 330 zł) Wspierający udzielają organizatorom Festiwalu Pannonica nieocenionego wsparcia, a sami zyskują gwarancję udziału w wydarzeniu dla Wspierających na zasadzie Gwarantowanego Pierwszeństwa.

Albo inaczej. Przystępują do pannonicznej Drużyny Pierścienia.

Więcej >>> https://zrzutka.pl/w79akj