Mapka wioski festiwalowej

Wioska festiwalowa to w dużej mierze samowystarczalna enklawa urządzona na czas festiwalu w Beskidzie Sądeckim nad Popradem w taki sposób, żeby dawać szansę na wygodne uczestnictwo w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz umożliwiać relaks i integrację społeczności festiwalowej.

Poniższa mapa przedstawia zaktualizowany układ wioski festiwalowej podczas 7 edycji Pannonica Festival w 2019 roku.