Mapka wioski festiwalowej

Wioska festiwalowa to w dużej mierze samowystarczalna enklawa urządzona na czas festiwalu w Beskidzie Sądeckim nad Popradem w taki sposób, żeby dawać szansę na wygodne uczestnictwo w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz umożliwiać relaks i integrację społeczności festiwalowej.

Poniższa mapka prezentuje planowany układ wioski festiwalowej podczas 10 edycji w 2023 roku w nowej lokalizacji tj. w Myślcu nad Popradem. Przed festiwalem mapka zostanie uszczegółowiona o lokalizacje innych istotnych elementów.
Uwaga: na obszarze tzw. „cichego pola namiotowego” obowiązuje cisza nocna (początek 30 min po zakończeniu ostatniego koncertu, koniec o godz 7.00 rano