Mapka wioski festiwalowej

Wioska festiwalowa to w dużej mierze samowystarczalna enklawa urządzona na czas festiwalu w Beskidzie Sądeckim nad Popradem w taki sposób, żeby dawać szansę na wygodne uczestnictwo w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz umożliwiać relaks i integrację społeczności festiwalowej.

Ponizsza mapka prezentuje układ wioski festiwalowej po przenisieniu sceny w inne, bezpieczne miejsce, nie narażone na podtopienia przy wysokim stanie wody w okolicznych rzekach.

Dla porównania poniższa schematyczna mapka przedstawia pierwotnie planowany układ wioski festiwalowej podczas 8 edycji Pannonica Festival w 2021 roku. Układ ten nie jest już niestety aktualny.