Plakat 6.Pannoniki wybrany! Będzie żółto!

Decyzją jury w składzie:
Wojciech Knapik – przewodniczący,
Justyna Liszkowska, Ryszard Miłek, Ewelina Wiśniewska – członkowie jury
dokonano wyboru nagrodzonych prac w konkursie na plakat 6.Pannonica Folk Festival.
Pierwszą nagrodę zdobyła P. Zofia Dziurawiec , dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują P. Elżbieta Chwistek  i P. Jarosław Sępek.

rozstrzygnięcie konkursu

Laureatka głównej nagrody Zofia Dziurawiec jest studentką V roku Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W przyszłości chciałaby się zająć głównie projektowaniem graficznym. Prowadzi liczne warsztaty plastyczne. Jest współautorką tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu Polikultura nagrodzonej na międzynarodowym konkursie A’Design Award & Competition.

Zwyciężczyni została przyznana główna nagroda pieniężna w wysokości 2.500 PLN, natomiast wyróżnione osoby otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 500 PLN.

Ze względu na fakt, że nagroda główna przypadła osobie urodzonej w 1993 roku lub latach późniejszych, nie wystąpił obowiązek przyznania jednego z wyróżnień dla „artysty młodego pokolenia” (§ 6, pkt 3 regulaminu).

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac konkursowych. Osobom nagrodzonym gratulujemy.