Dawno temu spisaliśmy wizję, czyli jak wyobrażamy sobie Festiwal Pannonica za 5 lat

Czy wiecie, że listopadzie  2013 opracowaliśmy wspólnie z doradcami Małopolskiego Instytutu Kultury strategiczny plan rozwoju Festiwalu Pannonica do 2018 r.  Było to niedługo po pierwszej edycji która miała charakter nazwijmy to „pilotażowy” i upewniła nas, że pomysł organizacji „festiwalu bałkańskiego” w Barcicach nad Popradem ma realne szansę powodzenia.

W ramach średniookresowego planu rozwoju Festiwalu Pannonica sformułowaliśmy i spisaliśmy podczas sesji strategicznej  m.in wizję Festiwalu Pannonica 2018. Wyobraziliśmy sobie, że w 2018 roku nasz festiwal będzie wyglądał tak:

 

„Pannonica w roku 2018 to międzynarodowy festiwal o silnej renomie, rozpoznawalny w skali ogólnopolskiej i zagranicą. Wyznaczający trendy i posiadający silnie identyfikującą się z nim festiwalową społeczność.
Festiwal wyzwala potężną energię, ale również umożliwia relaks. Zostawia niezapomniane wrażenia i wyzwala uczucie tęsknoty po zakończeniu.
Wyróżnia się „kolorową” publicznością współtworząca unikalną atmosferę festiwalu (stroje, aktywne uczestniczenie, tętniąca życiem wioska festiwalowa).
Festiwal aktywizuje społeczność lokalną na płaszczyźnie organizacyjnej i promocyjnej i stwarza szansę dla osób przedsiębiorczych,
Festiwal promuje szacunek dla różnorodności i odmienności.
Jest całorocznym przedsięwzięciem, realizowanym z pasję  przez stały, dobrze zarządzany zespół, dając satysfakcję i poczucie dumy współtworzącym go osobom.
Festiwal zachowuje kameralną atmosferę (max. pojemność ustala się na 5000 os.), przyciąga całe rodziny i świadomą publiczność gotową przyjeżdżać specjalnie na to wydarzenie z dalekich odległości”.

Na tej podstawie budujemy i rozwijamy nasz festiwal.

IMG_0707

fot. M. Talar

Każdego roku staramy się rozwijać i doskonalić oraz eliminować zdiagnozowane błędy i problemy zwłaszcza te, które powoduję niedogodności dla gości festiwalu.

 

W tym roku (2017) chcielibyśmy skupi sie gł. na 6 obszarach priorytetowych (co nie wyklucza doskonalenia festiwalu również na innych polach)

1. Skonstruowanie b. atrakcyjnego lineupu odpowiadającego naszym aspiracjom i pozwalającego udanie świętować „mały jubileusz 5- lecia festiwalu” (min. 2 headlinerów z naszej listy „DreamTopTen”),
2. Wzrost atrakcyjności i różnorodności wydarzeń towarzyszących (zwł. pomiędzy koncertami oraz po ich zakończeniu),
3. Poprawa warunków sanitarno-bytowych w wiosce festiwalowej (zwł.: gospodarka odpadami, toalety, umywalnie) oraz poprawa dostępu do Internetu w wiosce festiwalowej,
4. Doskonalenie oprawy wizualnej festiwalu (scenografia, instalacje w wiosce fest., nowa strona www),
5. Rozwój współpracy międzynarodowej w ramach partnerskiej sieci festiwali w skład, której wchodzą festiwale z Rumunii, Irlandii, Węgier i Polski (benchmarking, best practices, partnerska współpraca,  synergia kosztowa, uczenie się)
6. Utrwalanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku marki Pannonica oraz dalszy wzrost jej świadomości gl. poprzez działania PR, współpracę z ambasadorami marki, środowiskiem opiniotwórczych ekspertów i blogerów,

Wskaźniki (2017):
a. Liczba sprzedanych karnetów – 3750  (m.in. dzięki wdrożeniu modelu afiliacyjnego – rekomendowana sprzedaż w Internecie)
b. Liczba fanów na Facebooku – 11500
c. Ocena poziomu satysfakcji uczestników – 90/100 i więcej (w ankiecie internetowej in post dla kluczowych wskaźników)

IMG_3678

fot. M. Talar