2 results for day: 20/08/2015

Sądecczyzna w Galicji, wieloetniczna ziemia naszych pradziadów

Mieszkańcy Nowego Sącza byli społecznością bardzo zróżnicowaną religijnie i narodowościowo. Jeżeli możemy mówić o istnieniu „Galicjan” to sądeczanie wpisywaliby się idealnie w taką społeczność. ... więcej

Od Adriatyku po Bałtyk, czyli sądeczanie na galicyjskich drogach

Długo się zastanawiałem czy sformułowanie „od Bałtyku po Adriatyk” jest słuszne. Wraz z koleją, mieszkańcy Sądecczyzny zmienili postrzeganie świata. Od tej pory nie z północy na południe, ale ze wschodu na zachód prowadziły główne szlaki komunikacyjne. Nie oznaczało to, że za Karpaty się nie wyprawiano. ... więcej