1 result for day: 30/05/2014

PROGRAM 2. Pannoniki – it’s official

Staraliśmy się, żeby było wyjątkowo i jest ! Mimo, ze to program oficjalny warto mieć świadomość, że organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego zmiany w każdej chwili. Wszyscy artyści potwierdzili swój udział w Festiwalu, ale .... zawsze są tzw. sytuacje nieprzewidziane i losowe. ... więcej