Mapka wioski festiwalowej

Wioska festiwalowa to w dużej mierze samowystarczalna enklawa urządzona na czas festiwalu w Beskidzie Sądeckim nad Popradem w taki sposób, żeby dawać szansę na wygodne uczestnictwo w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz umożliwiać relaks i integrację społeczności festiwalowej.

Poniższa mapka prezentuje planowany układ wioski festiwalowej podczas 9 edycji w 2022 roku.
Uwaga: ze względu istniejące na ograniczenia i konieczność tzw. „przyjaznego współistnienia” ze stadniną koni funkcjonującą tu przez okrągły rok) prosimy i nie rozstawianie namiotów w strefie wyłączonej z biwakowania. Dostępne pola namiotowe (włączając w to tzw. „ciche pole namiotowe”) w zupełności (z dużą rezerwą) wystarczają na pomieszczenie wszystkich osób śpiących w wiosce namiotowej.